आडबंग आडबंग । सदा विषयामध्यें दंग । मदमस्त डोले भुजंग । प्रेमकीर्तनाचा रंग । मोडून झाला निःसंग ॥ १ ॥

बैसे वेश्याघरीं जाऊन । तिशीं करी हास्यवदन । स्वकरें विड्या देऊन । वेश्या करी त्याचें छळण गा ॥ २ ॥

ज्ञान नाहीं मूढ तो जन । स्वस्त्री टाकून । उकिरडा ओतीरे रतिरेतजन । आपुली स्त्री नेली मांगनं गा ॥ ३ ॥

त्याचें न पाहावें काळें वदन । पशु गाढवासमान । नरतनु व्यर्थ बुडवून । नाहीं साधिलें साधन गा ॥ ४ ॥

मागें केलें देई टाकुन । करी हरींचें चिंतन । येणें साधिलें बहु साधन । केला जामीन जनार्दन ॥ ५ ॥

N/A
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel