जाहलो आम्ही मानभाव ।

आमच्या देही भॊळा भाव ॥१॥

आम्हा दुजेपणा नाही ।

हासू खेळू भलते ठायीं ॥२॥

जपू सदा कृष्णनाम ।

नाही आणिकांचे काम ॥३॥

करु गडबडगुंडा ।

मारू यमाचिया तोंडा ॥४॥

शेंदरे हेंदरे देव ।

तया कोण पूजी वाव ॥५॥

एका जनार्दनी ठाव ।

आम्ही जालो मानभाव ॥६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel