नलदमयंती

महाभारतातील हे एक अप्रतिम उपाख्यान आहे. यातील अद्भुत भाग सोडून जर कोणी पटकथा लिहिली तर एक सुंदर सिनेमा बनेल. अद्याप माझ्या माहितीप्रमाणे कोणी केलेला नाही.या कथेत अद्भुत भाग पुष्कळ आहे मात्र तरीहि काही नवीन दृषिकोनातून लिहिता येईल असे वाटल्यामुळे आपल्या प्रतिसादांची प्रतीक्षा आहेच

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to नलदमयंती


चिमणरावांचे चर्हाट
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
अजरामर कथा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
झोंबडी पूल
 भवानी तलवारीचे रहस्य
सापळा
गावांतल्या गजाली
गांवाकडच्या गोष्टी
जगातील अद्भूत रहस्ये
वाड्याचे रहस्य
गरुड पुराण- सफल होण्याचे उपाय
खुनाची वेळ
लोकभ्रमाच्या दंतकथा