जोहार मायबाप जोहार । सकळ संतांशीं माझा जोहार ।
मी अयोध्या नगरीचा महार । रामजीबावाचे दरबारचा की जी मायबाप ॥१॥
रामजीबावाचा कारभार । राज्य करीं अयोध्यापुर । मी तेथील नफर सारासार । कारभार करतों की० ॥२॥
सकाळीं समयीं उठतों । सीताबाईस जेवाया मागतों । झाडूनि दरबार काढतों । केर बाहेर टाकितों की० ॥३॥
सभेसी रामजीबावा येतां । मी पुढें जाऊनि सांगें वार्ता । एकाजनार्दनीं तत्त्वतां । जोहार करतों कीं जी मायबाप ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel