मराठेशाही का बुडाली ?

न. चि. केळकर लिखित मराठेशाही का बुडाली? या पुस्तकांत मराठा साम्राजाचा अस्त का झाला याची कारण मीमांसा केली आहे

बखरकार इतिहासावर संशोधन करून वेळ, काळ, स्थळ इत्यादी बाबी जमेस धरून घडलेल्या घटना तपशीलवार नमूद करणारी व्यक्ती बखरकार म्हणून ओळखली जाते.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to मराठेशाही का बुडाली ?


प्रेमकथा भाग ३
गूढकथा भाग ३
थोर संतकवी मध्वमुनीश्वर
कल्पनारम्य कथा भाग २
स्वप्नफल-वायूसंबंधी
स्वप्नफल- आकाशसंबंधी
स्वप्नफल- पाण्‍यासंबंधी
नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०
स्वप्नफल- भूमी संबंधी
स्वप्नफल- जंतूसंबंधीची
कविता संग्रह : संजय सावळे 4