हुली गाय हुली शिंगें वासरूं जालें कोसें । प्रकृतीपुरुषा भांडण जालें खाटलें जालें वोसें ॥ १ ॥

चाल रामराया । लागे तुझ्या पायां ॥ध्रु०॥

अनकाई वरिष्ठकाई त्यावरी बैसला खुभा । मिसकीन मामी फुसकून पादली जांवाई हागे उभा ॥ २ ॥

नाहीं नर नाहीं नारी नाहीं तेथें योनी । हुसकून गेलें सावलें तेथें परतले दोन्ही ॥ ३ ॥

वेणी फणी काजळ कुंकू केला टाकमटीका । पाठीची बाल प्रकृति भली संसार करी निका ॥ ४ ॥

चांग भांग करुनी गेली केतकी वनां । सोळा जणें लेंकुरें जालीं दादुला न ये मना ॥ ५ ॥

कार्यास्तव सौरी जालें डौर उजवे करीं । मातापुरीं यात्रा भरली उदो रेणगिरी ॥ ६ ॥

जाती वर्ण कुळधर्म नुरेचि आम्हां कांहीं । एका जनार्दनीं शरण सुमन तनुमन तयापायीं ॥ ७ ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel