इसापनीती चरित्र आणि कथा १-५०

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

इसापइसाप हा एक ग्रीक गुलाम होता. इसाप च्या छोट्या छोट्या कथा इसाप नीती म्हणून ओळखल्या जातात.
Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to इसापनीती चरित्र आणि कथा १-५०


Dhada
कथा: निर्णय
प्रतिबिंब- दोन जीव आणि एक मन
अनिल उदावंत यांचे लेख