சேதுபதி மன்னர் வரலாறு

“நீலத்திரைகடல் ஓரத்திலே - நின்று நித்தம் தவஞ்செய் குமரி எல்லை - வட மாலவன் குன்றம் இவற்றிடையே - புகழ் மண்டிக் கிடக்குந் தமிழ்நாடு"

AnahitaAuthor of English stories for Indian audience.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel