भूतकथा भाग १

भुते आहेत की नाहीत ही गोष्ट विवाद्य आहे .भुते आहेत ही समजूत जनमानसात दृढ आहे.त्यासंबंधीच्या विविध कथा प्रचलित आहेत.ऐकीव व काल्पनिक अशा दोन्ही प्रकारच्या कथा या संग्रहात आहेत.तथाकथित सत्य व कल्पना यांचा संगम या कथांमध्ये आढळून येईल.

प्रभाकर पटवर्धनप्रभाकर पटवर्धन
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to भूतकथा भाग १


कौटुंबिक कथा भाग १
भूते पकडणारा  तात्या नाव्ही
सूडकथा भाग १
विनोदी कथा भाग १
पितृ पंधरवडा (पितृपक्ष)
डिटेक्टिव्ह अल्फा आणि अंधारातील पाऊल
कौटुंबिक प्रेमकथा भाग १
रहस्यकथा (युवराज कथा)
कल्पनारम्य कथा भाग १
मधुरा धायगुडे यांचे लेख 4
ठकास महाठक