प्रभाकर पटवर्धन pvpdada@gmail.com
प्रभाकर पटवर्धन pvpdada@gmail.com
मला समजलेले कृष्णमूर्ती
Featured

गेल्या शतकात कृष्णमूर्ती नावाचे एक थोर विचारवंत होऊन गेले त्यांनी अनेक विषयांबद्दल विशेषत: अध्यात्मिक धार्मिक प्रश्नांबद्दल परखड मते मांडली आहेत .विचार लक्षपूर्वक उघड्या मनाने धि:कार किंवा स्वीकार न करता ग्रहण केले पाहिजेत.

मला उमजलेले कृष्णमूर्ती
Featured

गेल्या शतकातील जे कृष्णमूर्ती हे एक अद्वितीय व्यक्तिमत्त्व होते.त्यांचे विचार आध्यात्मिक असूनही कित्येक जणांना आध्यात्मिक वाटत नाहीत.अनेक देशांत ते व्याख्याने देण्यासाठी प्रवास करीत असत.व्याख्यानानंतर जमलेल्या श्रोतृसमुदायातून त्यांना अनेक प्रश्न विचारले जात.ते प्रश्न व त्यांची उत्तरे यांचे संग्रह आहेत.ते वाचल्यानंतर मला जे कांही कृष्णमूर्तींच्या तत्त्वज्ञानासंबंधी उमजले ते प्रश्न व उत्तर अशाप्रकारे यामध्ये दिलेले आहे.एकूणअडतीस प्रश्नांचा समावेश केलेला आहे.प्रश्नोत्तरे वाचून कृष्णमूर्ती समजण्यासाठी जास्त मदत होते असा माझा अनुभव आहे.

विचारतरंग
Featured

जे.कृष्णमूर्तीच्या अपारंपारिक व सर्व आध्यात्मिक विचारांना छेद देणार्‍या परंतु पूर्णपणे आध्यात्मिक असलेल्या विचारानी माझ्यावर न भूतो न भविष्यती अशी पकड बसविली.जगाकडे बघण्याचा माझा चष्माच बदलला.त्यातून मला दिसलेले जग तुम्हाला यातून दिसेल.

आनंदयात्रा
Featured

मला प्रवासाची खूप आवड आहे. प्रवासात मी आनंदात असतो. प्रवास मी सर्व अंगांनी अनुभवतो. मी जवळजवळ सर्व भारत फिरलो आहे. त्यातील कांही प्रवासाची ही वर्णने आहेत.

गूढकथा भाग १
Featured

मानवी मनाला अगम्य अशा अनेक गोष्टी या जगात आहेत.विद्यमान शास्त्रीय कसोटीवर सिद्ध होऊ शकणार नाही अशा कांही गोष्टी असतात.भूतकथा व गूढकथा यामधील सीमारेषा कांही वेळा अस्पष्ट असते.गूढ स्वरुपाच्या अश्या या कथा आहेत.

सुभाषित माला
Featured

एक नवीन कल्पना घेऊन काही पोस्ट लिहिण्याचा विचार आहे .बऱ्याच वेळा अापण बोलताना म्हणींचा वापर करतो त्याच प्रमाणे संस्कृत सुभाषितांचाहि वापर करतो . संपूर्ण सुभाषित न वापरता त्यातील एखाद्या तुकड्याचा वापर सामान्यत:केला जातो .सुभाषितामुळे अत्यंत कमी शब्दांमध्ये फार मोठा आशय आपल्याला सहज मांडता येतो .ज्याला दोन ओळींमधील गुह्यार्थ असे म्हणता येईल असा भावहि या संस्कृत सुभाषिता मध्ये असतो .इंग्लिश माध्यमामुळे , व मराठी माध्यम असले तरी अनेक कारणांनी वाचनसंस्कृतीचा मुलांमध्ये र्‍हास झाल्यामुळे बर्‍याच वेळा उच्चारलेल्या म्हणीचा किंवा संस्कृत सुभाषिताचा अर्थ मुलांना कळत नाही . पालकांनी मुलांना या सुभाषितांची ओळख करून दिल्यास या प्रयोगामुळे संस्कृत सुभाषिते माहीत होतील .बोलण्यामध्ये जास्त अर्थपूर्णता लालित्य व सौंदर्य निर्माण होईल .जीभ लवचिक व भाषा कमनीय, सौष्ठवपूर्ण होईल .

रहस्यकथा (युवराज कथा)
Featured

युवराज हे एक प्रसिद्ध फौजदारी वकील आहेत.ते खानदानी,राजघराण्यातील व श्रीमंत आहेत.त्यांचे वय सुमारे पस्तीस आहे .ते अविवाहित आहेत. अशील निर्दोष आहे अशी मनाची खात्री पटल्यानंतरच ते केस घेतात.न्यायालयात जाऊन केवळ वकिली न करता त्यांच्याकडे आलेल्या अशिलाला सोडविण्यासाठी ते गुन्ह्याचा तपास करून खऱ्या गुन्हेगाराला शोधून काढतात.शामराव हे त्यांचे दोस्त पोलीस खात्यात इन्स्पेक्टर आहेत.संदेशची डिटेक्टिव्ह एजन्सी आहे.संदेशची गुन्ह्याच्या तपासात माहिती गोळा करण्यासाठी बहुमोल मदत होते.तो गुप्तहेर असल्यामुळे त्याचे सर्व क्षेत्रात खबरे व मित्र आहेत.शामराव पोलिस खात्यात असल्यामुळे त्यांचीही युवराज यांना मदत होते.युवराजांचे कल्पनाचातुर्य व संदेशचे त्याच्या गुप्तहेर जाळ्यामार्फत प्रत्यक्ष काम यातून गुन्ह्य़ाची उकल होते.खरा गुन्हेगार सापडल्यामुळे कोर्टात क्वचित जावे लागते.

स्मृतिचित्रे

माझ्या जवळजवळ नव्वद वर्षांच्या आयुष्याचे सिंहावलोकन करीत असताना कांही प्रसंग,काही व्यक्ती, ठळकपणे डोळ्यासमोर आल्या.त्यांतील कांही घटनांचे,भेटलेल्या व्यक्तींचे, मला त्या दिसल्या,जाणवल्या, त्यानुसार शब्दीकरण केलेले आहे.यात कल्पनेचा कांहीही भाग नाही.

भूतकथा भाग १
Featured

भुते आहेत की नाहीत ही गोष्ट विवाद्य आहे .भुते आहेत ही समजूत जनमानसात दृढ आहे.त्यासंबंधीच्या विविध कथा प्रचलित आहेत.ऐकीव व काल्पनिक अशा दोन्ही प्रकारच्या कथा या संग्रहात आहेत.तथाकथित सत्य व कल्पना यांचा संगम या कथांमध्ये आढळून येईल.

प्रेमकथा भाग १
Featured

या प्रेमकथा आहेत.ज्यामध्ये तरुण व तरुणी आहे.कदाचित वयस्क व्यक्ती असू शकतील.स्त्री पुरुष प्रेमाच्या कथा.

रहस्यकथा भाग १
Featured

नावाप्रमाणेच या कथा आहेत.विशिष्ट पोलिस ऑफिसर, वकील किंवा अन्य विशिष्ट कुणा व्यक्तीने, रहस्य सोडविले अशा या कथा नाहीत. या कथांमध्ये रहस्य आहे.कोणीही ते सोडविलेले असेल. किंवा कदाचित कथेच्या ओघामध्ये त्याचा आपोआपच उलगडा झालेला असेल.

कल्पनारम्य कथा भाग १

कमी जास्त प्रमाणात बहुतेक कथा कल्पनेवर आधारित असतात.या कथा वास्तवापासून जरा दूर आणि रम्य कल्पनांवर जास्त आधारित अशा आहेत.

कौटुंबिक प्रेमकथा भाग १
Featured

कुटुंबातील व्यक्ती व्यक्तींमध्ये प्रेमबंध घट्ट असतात.आईवडील व मुले,आजोबा आजी व नातवंडे,भाऊ व बहीण, भावा भावांमधील प्रेम, बहिणी बहिणीमधील प्रेम,कुटुंबातील सर्व सदस्य एकमेकांवर प्रेम करीत असतात.एकोप्याने एकजुटीने राहात असतात.जरी त्यांच्यात आपापसात मतभेद असले, भांडणे झाली,तरी ती पेल्यातील वादळे असतात.अशा या कौटुंबिक प्रेमकथा आहेत.

विनोदी कथा भाग १

ज्या कथा वाचताना चेहऱ्यावर स्मित हास्य फुलेल अश्या या कथा आहेत.

सूडकथा भाग १

प्रत्यक्षात कुणावर तरी अन्याय झालेला आहे.त्या अन्यायाचा प्रतिशोध घेण्याची इच्छा अन्याय झालेल्या व्यक्तींमध्ये आहे.अशा प्रतिशोधाच्या या कथा आहेत.

पितृ पंधरवडा (पितृपक्ष)

पितृपंधरवडा पितृपक्ष संबंधी एक दृष्टिकोन. ही कथा संपूर्णपणे काल्पनिक आहे.प्रत्यक्षात कथा किंवा पात्रे यांच्याशी साम्य आढळल्यास तो योगायोग समजावा

कौटुंबिक कथा भाग १

नावाप्रमाणे कुटुंबाशी संबंधित अशा या कथा आहेत.सर्व कथांमधे एखादा विशिष्ट कोन नाही.उदाहरणार्थ कौटुंबिक प्रेम,सूड,विनोद,रहस्य इत्यादी .कमी जास्त प्रमाणात यातील कांहीही असू शकेल किंवा नसेल.

गूढकथा भाग २

मानवी मनाला अगम्य अशा अनेक गोष्टी या जगात आहेत.विद्यमान शास्त्रीय कसोटीवर सिद्ध होऊ शकणार नाही अशा कांही गोष्टी असतात.भूतकथा व गूढकथा यामधील सीमारेषा कांही वेळा अस्पष्ट असते.गूढ स्वरुपाच्या अश्या या कथा आहेत.

थोडीशी गंमत

संकलित. संकलक: प्रभाकर पटवर्धन

भूतकथा भाग २

भुते आहेत की नाहीत ही गोष्ट विवाद्य आहे. भुते आहेत ही समजूत जनमानसात दृढ आहे.त्यासंबंधीच्या विविध कथा प्रचलित आहेत.ऐकीव व काल्पनिक अशा दोन्ही प्रकारच्या कथा या संग्रहात आहेत.तथाकथित सत्य व कल्पना यांचा संगम या कथांमध्ये आढळून येईल.

प्रेमकथा भाग २

या प्रेमकथा आहेत.ज्यामध्ये तरुण व तरुणी आहे.कदाचित वयस्क व्यक्ती असू शकतील.स्त्री पुरुष प्रेमाच्या कथा.

रहस्यकथा भाग २

नावाप्रमाणेच या कथा आहेत. विशिष्ट पोलिस ऑफिसर, वकील किंवा अन्य विशिष्ट कुणा व्यक्तीने, रहस्य सोडविले अशा या कथा नाहीत. या कथांमध्ये रहस्य आहे. कोणीही ते सोडविलेले असेल. किंवा कदाचित कथेच्या ओघामध्ये त्याचा आपोआपच उलगडा झालेला असेल.

कल्पनारम्य कथा भाग २

कमी जास्त प्रमाणात बहुतेक कथा कल्पनेवर आधारित असतात.या कथा वास्तवापासून जरा दूर आणि रम्य कल्पनांवर जास्त आधारित अशा आहेत.

गूढकथा भाग ३

मानवी मनाला अगम्य अशा अनेक गोष्टी या जगात आहेत.विद्यमान शास्त्रीय कसोटीवर सिद्ध होऊ शकणार नाही अशा कांही गोष्टी असतात.भूतकथा व गूढकथा यामधील सीमारेषा कांही वेळा अस्पष्ट असते.गूढ स्वरुपाच्या अश्या या कथा आहेत.

प्रेमकथा भाग ३

या प्रेमकथा आहेत.ज्यामध्ये तरुण व तरुणी आहे.कदाचित वयस्क व्यक्ती असू शकतील.स्त्री पुरुष प्रेमाच्या कथा.

रहस्यकथा भाग ३

नावाप्रमाणेच या कथा आहेत.विशिष्ट पोलिस ऑफिसर, वकील किंवा अन्य विशिष्ट कुणा व्यक्तीने, रहस्य सोडविले अशा या कथा नाहीत. या कथांमध्ये रहस्य आहे.कोणीही ते सोडविलेले असेल. किंवा कदाचित कथेच्या ओघामध्ये त्याचा आपोआपच उलगडा झालेला असेल.

प्रेमकथा भाग ४
Featured

या प्रेमकथा आहेत.ज्यामध्ये तरुण व तरुणी आहे.कदाचित वयस्क व्यक्ती असू शकतील.स्त्री पुरुष प्रेमाच्या कथा.

भूतकथा भाग ३

भुते आहेत की नाहीत ही गोष्ट विवाद्य आहे. भुते आहेत ही समजूत जनमानसात दृढ आहे.त्यासंबंधीच्या विविध कथा प्रचलित आहेत.ऐकीव व काल्पनिक अशा दोन्ही प्रकारच्या कथा या संग्रहात आहेत.तथाकथित सत्य व कल्पना यांचा संगम या कथांमध्ये आढळून येईल.

भूतकथा भाग ४

भुते आहेत की नाहीत ही गोष्ट विवाद्य आहे. भुते आहेत ही समजूत जनमानसात दृढ आहे.त्यासंबंधीच्या विविध कथा प्रचलित आहेत.ऐकीव व काल्पनिक अशा दोन्ही प्रकारच्या कथा या संग्रहात आहेत.तथाकथित सत्य व कल्पना यांचा संगम या कथांमध्ये आढळून येईल.

रहस्यकथा (युवराज कथा) भाग २

युवराज हे एक प्रसिद्ध फौजदारी वकील आहेत.ते खानदानी,राजघराण्यातील व श्रीमंत आहेत.त्यांचे वय सुमारे पस्तीस आहे .ते अविवाहित आहेत. अशील निर्दोष आहे अशी मनाची खात्री पटल्यानंतरच ते केस घेतात.न्यायालयात जाऊन केवळ वकिली न करता त्यांच्याकडे आलेल्या अशिलाला सोडविण्यासाठी ते गुन्ह्याचा तपास करून खऱ्या गुन्हेगाराला शोधून काढतात.शामराव हे त्यांचे दोस्त पोलीस खात्यात इन्स्पेक्टर आहेत.संदेशची डिटेक्टिव्ह एजन्सी आहे.संदेशची गुन्ह्याच्या तपासात माहिती गोळा करण्यासाठी बहुमोल मदत होते.तो गुप्तहेर असल्यामुळे त्याचे सर्व क्षेत्रात खबरे व मित्र आहेत.शामराव पोलिस खात्यात असल्यामुळे त्यांचीही युवराज यांना मदत होते.युवराजांचे कल्पनाचातुर्य व संदेशचे त्याच्या गुप्तहेर जाळ्यामार्फत प्रत्यक्ष काम यातून गुन्ह्य़ाची उकल होते.खरा गुन्हेगार सापडल्यामुळे कोर्टात क्वचित जावे लागते.

रहस्यकथा (युवराज कथा) भाग ३

युवराज हे एक प्रसिद्ध फौजदारी वकील आहेत.ते खानदानी,राजघराण्यातील व श्रीमंत आहेत.त्यांचे वय सुमारे पस्तीस आहे .ते अविवाहित आहेत. अशील निर्दोष आहे अशी मनाची खात्री पटल्यानंतरच ते केस घेतात.न्यायालयात जाऊन केवळ वकिली न करता त्यांच्याकडे आलेल्या अशिलाला सोडविण्यासाठी ते गुन्ह्याचा तपास करून खऱ्या गुन्हेगाराला शोधून काढतात.शामराव हे त्यांचे दोस्त पोलीस खात्यात इन्स्पेक्टर आहेत.संदेशची डिटेक्टिव्ह एजन्सी आहे.संदेशची गुन्ह्याच्या तपासात माहिती गोळा करण्यासाठी बहुमोल मदत होते.तो गुप्तहेर असल्यामुळे त्याचे सर्व क्षेत्रात खबरे व मित्र आहेत.शामराव पोलिस खात्यात असल्यामुळे त्यांचीही युवराज यांना मदत होते.युवराजांचे कल्पनाचातुर्य व संदेशचे त्याच्या गुप्तहेर जाळ्यामार्फत प्रत्यक्ष काम यातून गुन्ह्य़ाची उकल होते.खरा गुन्हेगार सापडल्यामुळे कोर्टात क्वचित जावे लागते.

कौटुंबिक प्रेमकथा भाग २

कुटुंबातील व्यक्ती व्यक्तींमध्ये प्रेमबंध घट्ट असतात.आईवडील व मुले,आजोबा आजी व नातवंडे,भाऊ व बहीण, भावा भावांमधील प्रेम, बहिणी बहिणीमधील प्रेम,कुटुंबातील सर्व सदस्य एकमेकांवर प्रेम करीत असतात.एकोप्याने एकजुटीने राहात असतात.जरी त्यांच्यात आपापसात मतभेद असले, भांडणे झाली,तरी ती पेल्यातील वादळे असतात.अशा या कौटुंबिक प्रेमकथा आहेत.

गूढकथा भाग ४

मानवी मनाला अगम्य अशा अनेक गोष्टी या जगात आहेत.विद्यमान शास्त्रीय कसोटीवर सिद्ध होऊ शकणार नाही अशा कांही गोष्टी असतात.भूतकथा व गूढकथा यामधील सीमारेषा कांही वेळा अस्पष्ट असते.गूढ स्वरुपाच्या अश्या या कथा आहेत.

प्रेमकथा भाग ५
Featured

या प्रेमकथा आहेत.ज्यामध्ये तरुण व तरुणी आहे.कदाचित वयस्क व्यक्ती असू शकतील.स्त्री पुरुष प्रेमाच्या कथा.

भूतकथा भाग ५

भुते आहेत की नाहीत ही गोष्ट विवाद्य आहे. भुते आहेत ही समजूत जनमानसात दृढ आहे.त्यासंबंधीच्या विविध कथा प्रचलित आहेत.ऐकीव व काल्पनिक अशा दोन्ही प्रकारच्या कथा या संग्रहात आहेत.तथाकथित सत्य व कल्पना यांचा संगम या कथांमध्ये आढळून येईल.

रहस्यकथा (इन्स्पेक्टर सुधाकर कथा १)

ज्यामध्ये रहस्य आहे अशा इन्स्पेक्टर सुधाकर यांच्या पोलिसी चातुर्याच्या कथा.

प्रेमकथा भाग ६
Featured

या प्रेमकथा आहेत.ज्यामध्ये तरुण व तरुणी आहे.कदाचित वयस्क व्यक्ती असू शकतील.स्त्री पुरुष प्रेमाच्या कथा.

गूढकथा भाग ५

मानवी मनाला अगम्य अशा अनेक गोष्टी या जगात आहेत.विद्यमान शास्त्रीय कसोटीवर सिद्ध होऊ शकणार नाही अशा कांही गोष्टी असतात.भूतकथा व गूढकथा यामधील सीमारेषा कांही वेळा अस्पष्ट असते.गूढ स्वरुपाच्या अश्या या कथा आहेत.

प्रेमकथा भाग ७

या प्रेमकथा आहेत.ज्यामध्ये तरुण व तरुणी आहे.कदाचित वयस्क व्यक्ती असू शकतील.स्त्री पुरुष प्रेमाच्या कथा.

कौटुंबिक कथा भाग २

नावाप्रमाणे कुटुंबाशी संबंधित अशा या कथा आहेत.सर्व कथांमधे एखादा विशिष्ट कोन नाही.उदाहरणार्थ कौटुंबिक प्रेम,सूड,विनोद,रहस्य इत्यादी .कमी जास्त प्रमाणात यातील कांहीही असू शकेल किंवा नसेल.

गूढकथा भाग ६
Featured

मानवी मनाला अगम्य अशा अनेक गोष्टी या जगात आहेत.विद्यमान शास्त्रीय कसोटीवर सिद्ध होऊ शकणार नाही अशा कांही गोष्टी असतात.भूतकथा व गूढकथा यामधील सीमारेषा कांही वेळा अस्पष्ट असते.गूढ स्वरुपाच्या अश्या या कथा आहेत.

प्रेमकथा भाग ८

या प्रेमकथा आहेत. ज्यामध्ये तरुण व तरुणी आहे. कदाचित वयस्क व्यक्ती असू शकतील. स्त्री पुरुष प्रेमाच्या कथा.

रहस्यकथा (युवराज कथा) भाग ४

युवराज हे एक प्रसिद्ध फौजदारी वकील आहेत.ते खानदानी,राजघराण्यातील व श्रीमंत आहेत.त्यांचे वय सुमारे पस्तीस आहे .ते अविवाहित आहेत. अशील निर्दोष आहे अशी मनाची खात्री पटल्यानंतरच ते केस घेतात.न्यायालयात जाऊन केवळ वकिली न करता त्यांच्याकडे आलेल्या अशिलाला सोडविण्यासाठी ते गुन्ह्याचा तपास करून खऱ्या गुन्हेगाराला शोधून काढतात.शामराव हे त्यांचे दोस्त पोलीस खात्यात इन्स्पेक्टर आहेत.संदेशची डिटेक्टिव्ह एजन्सी आहे.संदेशची गुन्ह्याच्या तपासात माहिती गोळा करण्यासाठी बहुमोल मदत होते.तो गुप्तहेर असल्यामुळे त्याचे सर्व क्षेत्रात खबरे व मित्र आहेत.शामराव पोलिस खात्यात असल्यामुळे त्यांचीही युवराज यांना मदत होते.युवराजांचे कल्पनाचातुर्य व संदेशचे त्याच्या गुप्तहेर जाळ्यामार्फत प्रत्यक्ष काम यातून गुन्ह्य़ाची उकल होते.खरा गुन्हेगार सापडल्यामुळे कोर्टात क्वचित जावे लागते.

रहस्यकथा भाग ४
Featured

नावाप्रमाणेच या कथा आहेत.विशिष्ट पोलिस ऑफिसर, वकील किंवा अन्य विशिष्ट कुणा व्यक्तीने, रहस्य सोडविले अशा या कथा नाहीत. या कथांमध्ये रहस्य आहे.कोणीही ते सोडविलेले असेल. किंवा कदाचित कथेच्या ओघामध्ये त्याचा आपोआपच उलगडा झालेला असेल.

प्रेमकथा भाग ९
Featured

या प्रेमकथा आहेत. ज्यामध्ये तरुण व तरुणी आहे. कदाचित वयस्क व्यक्ती असू शकतील. स्त्री पुरुष प्रेमाच्या कथा.

गूढकथा भाग ७

मानवी मनाला अगम्य अशा अनेक गोष्टी या जगात आहेत.विद्यमान शास्त्रीय कसोटीवर सिद्ध होऊ शकणार नाही अशा कांही गोष्टी असतात.भूतकथा व गूढकथा यामधील सीमारेषा कांही वेळा अस्पष्ट असते.गूढ स्वरुपाच्या अश्या या कथा आहेत.

सूडकथा भाग २
Featured

प्रत्यक्षात कुणावर तरी अन्याय झालेला आहे.त्या अन्यायाचा प्रतिशोध घेण्याची इच्छा अन्याय झालेल्या व्यक्तींमध्ये आहे.अशा प्रतिशोधाच्या या कथा आहेत.

रहस्यकथा (युवराज कथा) भाग ५

युवराज हे एक प्रसिद्ध फौजदारी वकील आहेत.ते खानदानी,राजघराण्यातील व श्रीमंत आहेत.त्यांचे वय सुमारे पस्तीस आहे .ते अविवाहित आहेत. अशील निर्दोष आहे अशी मनाची खात्री पटल्यानंतरच ते केस घेतात.न्यायालयात जाऊन केवळ वकिली न करता त्यांच्याकडे आलेल्या अशिलाला सोडविण्यासाठी ते गुन्ह्याचा तपास करून खऱ्या गुन्हेगाराला शोधून काढतात.शामराव हे त्यांचे दोस्त पोलीस खात्यात इन्स्पेक्टर आहेत.संदेशची डिटेक्टिव्ह एजन्सी आहे.संदेशची गुन्ह्याच्या तपासात माहिती गोळा करण्यासाठी बहुमोल मदत होते.तो गुप्तहेर असल्यामुळे त्याचे सर्व क्षेत्रात खबरे व मित्र आहेत.शामराव पोलिस खात्यात असल्यामुळे त्यांचीही युवराज यांना मदत होते.युवराजांचे कल्पनाचातुर्य व संदेशचे त्याच्या गुप्तहेर जाळ्यामार्फत प्रत्यक्ष काम यातून गुन्ह्य़ाची उकल होते.खरा गुन्हेगार सापडल्यामुळे कोर्टात क्वचित जावे लागते.

गूढकथा भाग ८

मानवी मनाला अगम्य अशा अनेक गोष्टी या जगात आहेत.विद्यमान शास्त्रीय कसोटीवर सिद्ध होऊ शकणार नाही अशा कांही गोष्टी असतात.भूतकथा व गूढकथा यामधील सीमारेषा कांही वेळा अस्पष्ट असते. गूढ स्वरुपाच्या अश्या या कथा आहेत.

प्रेमकथा भाग १०

या प्रेमकथा आहेत. ज्यामध्ये तरुण व तरुणी आहे.कदाचित वयस्क व्यक्ती असू शकतील.स्त्री पुरुष प्रेमाच्या कथा.

रहस्यकथा (युवराज कथा) भाग ६

युवराज हे एक प्रसिद्ध फौजदारी वकील आहेत.ते खानदानी,राजघराण्यातील व श्रीमंत आहेत.त्यांचे वय सुमारे पस्तीस आहे .ते अविवाहित आहेत. अशील निर्दोष आहे अशी मनाची खात्री पटल्यानंतरच ते केस घेतात.न्यायालयात जाऊन केवळ वकिली न करता त्यांच्याकडे आलेल्या अशिलाला सोडविण्यासाठी ते गुन्ह्याचा तपास करून खऱ्या गुन्हेगाराला शोधून काढतात.शामराव हे त्यांचे दोस्त पोलीस खात्यात इन्स्पेक्टर आहेत.संदेशची डिटेक्टिव्ह एजन्सी आहे.संदेशची गुन्ह्याच्या तपासात माहिती गोळा करण्यासाठी बहुमोल मदत होते.तो गुप्तहेर असल्यामुळे त्याचे सर्व क्षेत्रात खबरे व मित्र आहेत.शामराव पोलिस खात्यात असल्यामुळे त्यांचीही युवराज यांना मदत होते.युवराजांचे कल्पनाचातुर्य व संदेशचे त्याच्या गुप्तहेर जाळ्यामार्फत प्रत्यक्ष काम यातून गुन्ह्य़ाची उकल होते.खरा गुन्हेगार सापडल्यामुळे कोर्टात क्वचित जावे लागते.

कौटुंबिक प्रेमकथा भाग ३

कुटुंबातील व्यक्ती व्यक्तींमध्ये प्रेमबंध घट्ट असतात.आईवडील व मुले,आजोबा आजी व नातवंडे,भाऊ व बहीण, भावा भावांमधील प्रेम, बहिणी बहिणीमधील प्रेम,कुटुंबातील सर्व सदस्य एकमेकांवर प्रेम करीत असतात.एकोप्याने एकजुटीने राहात असतात.जरी त्यांच्यात आपापसात मतभेद असले, भांडणे झाली,तरी ती पेल्यातील वादळे असतात.अशा या कौटुंबिक प्रेमकथा आहेत.

भूतकथा भाग ६
Featured

भुते आहेत की नाहीत ही गोष्ट विवाद्य आहे. भुते आहेत ही समजूत जनमानसात दृढ आहे.त्यासंबंधीच्या विविध कथा प्रचलित आहेत.ऐकीव व काल्पनिक अशा दोन्ही प्रकारच्या कथा या संग्रहात आहेत.तथाकथित सत्य व कल्पना यांचा संगम या कथांमध्ये आढळून येईल.

प्रेमकथा भाग ११

या प्रेमकथा आहेत. ज्यामध्ये तरुण व तरुणी आहे.कदाचित वयस्क व्यक्ती असू शकतील.स्त्री पुरुष प्रेमाच्या कथा.

गूढकथा भाग ९
Featured

मानवी मनाला अगम्य अशा अनेक गोष्टी या जगात आहेत.विद्यमान शास्त्रीय कसोटीवर सिद्ध होऊ शकणार नाही अशा कांही गोष्टी असतात.भूतकथा व गूढकथा यामधील सीमारेषा कांही वेळा अस्पष्ट असते. गूढ स्वरुपाच्या अश्या या कथा आहेत.

प्रेमकथा भाग १२

या प्रेमकथा आहेत. ज्यामध्ये तरुण व तरुणी आहे.कदाचित वयस्क व्यक्ती असू शकतील.स्त्री पुरुष प्रेमाच्या कथा.

प्रेमकथा भाग १३

या प्रेमकथा आहेत. ज्यामध्ये तरुण व तरुणी आहे.कदाचित वयस्क व्यक्ती असू शकतील.स्त्री पुरुष प्रेमाच्या कथा.

कल्पनारम्य कथा भाग ३
Featured

कमी जास्त प्रमाणात बहुतेक कथा कल्पनेवर आधारित असतात.या कथा वास्तवापासून जरा दूर आणि रम्य कल्पनांवर जास्त आधारित अशा आहेत.

कौटुंबिक प्रेमकथा भाग ४

कुटुंबातील व्यक्ती व्यक्तींमध्ये प्रेमबंध घट्ट असतात.आईवडील व मुले,आजोबा आजी व नातवंडे,भाऊ व बहीण, भावा भावांमधील प्रेम, बहिणी बहिणीमधील प्रेम,कुटुंबातील सर्व सदस्य एकमेकांवर प्रेम करीत असतात.एकोप्याने एकजुटीने राहात असतात.जरी त्यांच्यात आपापसात मतभेद असले, भांडणे झाली,तरी ती पेल्यातील वादळे असतात.अशा या कौटुंबिक प्रेमकथा आहेत.

प्रेमकथा भाग १४
Featured

या प्रेमकथा आहेत. ज्यामध्ये तरुण व तरुणी आहे.कदाचित वयस्क व्यक्ती असू शकतील.स्त्री पुरुष प्रेमाच्या कथा.

कौटुंबिक प्रेमकथा भाग ५

कुटुंबातील व्यक्ती व्यक्तींमध्ये प्रेमबंध घट्ट असतात.आईवडील व मुले,आजोबा आजी व नातवंडे,भाऊ व बहीण, भावा भावांमधील प्रेम, बहिणी बहिणीमधील प्रेम,कुटुंबातील सर्व सदस्य एकमेकांवर प्रेम करीत असतात.एकोप्याने एकजुटीने राहात असतात.जरी त्यांच्यात आपापसात मतभेद असले, भांडणे झाली,तरी ती पेल्यातील वादळे असतात.अशा या कौटुंबिक प्रेमकथा आहेत.

प्रेमकथा भाग १५
Featured

या प्रेमकथा आहेत. ज्यामध्ये तरुण व तरुणी आहे.कदाचित वयस्क व्यक्ती असू शकतील.स्त्री पुरुष प्रेमाच्या कथा.

सूडकथा भाग ३

प्रत्यक्षात कुणावर तरी अन्याय झालेला आहे.त्या अन्यायाचा प्रतिशोध घेण्याची इच्छा अन्याय झालेल्या व्यक्तींमध्ये आहे.अशा प्रतिशोधाच्या या कथा आहेत.

कौटुंबिक कथा भाग ३

नावाप्रमाणे कुटुंबाशी संबंधित अशा या कथा आहेत.सर्व कथांमधे एखादा विशिष्ट कोन नाही.उदाहरणार्थ कौटुंबिक प्रेम,सूड,विनोद,रहस्य इत्यादी .कमी जास्त प्रमाणात यातील कांहीही असू शकेल किंवा नसेल.

कौटुंबिक प्रेमकथा भाग ६

कुटुंबातील व्यक्ती व्यक्तींमध्ये प्रेमबंध घट्ट असतात.आईवडील व मुले,आजोबा आजी व नातवंडे,भाऊ व बहीण, भावा भावांमधील प्रेम, बहिणी बहिणीमधील प्रेम,कुटुंबातील सर्व सदस्य एकमेकांवर प्रेम करीत असतात.एकोप्याने एकजुटीने राहात असतात.जरी त्यांच्यात आपापसात मतभेद असले, भांडणे झाली,तरी ती पेल्यातील वादळे असतात.अशा या कौटुंबिक प्रेमकथा आहेत.

प्रेमकथा भाग १६

या प्रेमकथा आहेत. ज्यामध्ये तरुण व तरुणी आहे.कदाचित वयस्क व्यक्ती असू शकतील.स्त्री पुरुष प्रेमाच्या कथा.

भूतकथा भाग ७
Featured

भुते आहेत की नाहीत ही गोष्ट विवाद्य आहे. भुते आहेत ही समजूत जनमानसात दृढ आहे.त्यासंबंधीच्या विविध कथा प्रचलित आहेत.ऐकीव व काल्पनिक अशा दोन्ही प्रकारच्या कथा या संग्रहात आहेत.तथाकथित सत्य व कल्पना यांचा संगम या कथांमध्ये आढळून येईल.

प्रेमकथा भाग १७

या प्रेमकथा आहेत. ज्यामध्ये तरुण व तरुणी आहे.कदाचित वयस्क व्यक्ती असू शकतील.स्त्री पुरुष प्रेमाच्या कथा.