रहस्यकथा भाग १

नावाप्रमाणेच या कथा आहेत.विशिष्ट पोलिस ऑफिसर, वकील किंवा अन्य विशिष्ट कुणा व्यक्तीने, रहस्य सोडविले अशा या कथा नाहीत. या कथांमध्ये रहस्य आहे.कोणीही ते सोडविलेले असेल. किंवा कदाचित कथेच्या ओघामध्ये त्याचा आपोआपच उलगडा झालेला असेल.

प्रभाकर पटवर्धनप्रभाकर पटवर्धन
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to रहस्यकथा भाग १


कौटुंबिक कथा भाग १
भूते पकडणारा  तात्या नाव्ही
सूडकथा भाग १
विनोदी कथा भाग १
पितृ पंधरवडा (पितृपक्ष)
डिटेक्टिव्ह अल्फा आणि अंधारातील पाऊल
कौटुंबिक प्रेमकथा भाग १
रहस्यकथा (युवराज कथा)
कल्पनारम्य कथा भाग १
मधुरा धायगुडे यांचे लेख 4
ठकास महाठक