ऐलमा पैलमा गणेश देवा ।
माझा खेळ मांडुदे करीन तुझी सेवा ।
माझा खेळ मांडिला वेशीच्या दारी,
पारवे घुमती बुरजावरी ।
गुंजवाणि डोळ्याच्या सारविल्या टिका,
आमच्या गावच्या भुलोजी नायका ।
एवि निघा तेवि निघा, कांडा तीळ बाई तांदुळ घ्या ।
आमच्या आया, तुमच्या आया, खातील काय दुधोंडे ।
दुधोंड्याची लागली टाळी, आयुष्य दे रे  बा वनमाळी ।
माळी गेला शेती भाता, पाऊस पडला येता जाता ।
पड पड पावसा थेंबो थेंबी, थेंबो थेंबीच्या आळव्या लोंबी ।
आळव्या तुझी सात कणसं, भोंडल्या तुझी सोळा वर्षं ।
अतुला तुझी सात कणसं, भोंडल्या तुझी सोळा वर्षं ।
अतुला मातुला चरणी घातूला, चरणीचे सोंडे हातपाय खणखणीत गोंडे ।
एक एक गोंडा विसा विसाचा, साडे नांगर नेसायचा ।
नेसा ग नेसा बाहुल्यांनो, वरीस वर्ष पावल्यांनो ॥१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel