भल्यासाठी सगळे

हि एक चायनीज दंतकथा आहे. या कथेत आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना सरतेशेवटी आपल्यालाच कश्या उपयोगी ठरतात ते सांगितले आहे.

कथाकारमी रसिकांसाठी काही कथा संग्रहित करून सांगणार आहे. या कथा तुम्ही बालपणी वाचलेल्या असू शकतात. किंवा तुमच्या आज्जी आजोबांनी सांगितलेल्या. तुमचं बालपण जगायला लावणाऱ्या काही कथांचा संग्रह आपल्या वाचनासाठी आणि बालपणीचे जीवन पुनः नव्याने जगण्यांसाठी घेऊन आलो आहे...!!
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel