कृष्णशिष्टाई

महाभारताच्या मुख्य कथेशी बहुसंख्य भारतीय परिचित असतात. पांडव व कौरवांमध्ये द्यूत व अनुद्यूत होऊन पांडव दोन्हीत हरले व आपले राज्य कौरवांच्या हवाली करून त्याना बारा वर्षे वनवास अ एक वर्ष अज्ञातवास सोसावा लागला. त्यानंतर कौरवानी त्यांचे राज्य परत देण्याचे नाकारले त्यामुळे अखेर दोन्हीमध्ये भीषण युद्ध झाले व कुळाचा संहार झाला. हे युद्ध टाळण्यासाठी पांडव अज्ञातवासातून प्रगट झाल्यापासून पुढील काही महिने समेटाचे अनेक प्रयत्न झाले. कृष्णाने कौरव दरबारात पांडवांचे बाजूने शिष्टाई केली ती त्यातील अखेरची घटना. त्या प्रयत्नांची ही कथा आहे.

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to कृष्णशिष्टाई


भूतकथा भाग १
 भवानी तलवारीचे रहस्य
पांडवांचा अज्ञातवास
महाभारतातील ‘कपट-द्यूत’
रामायण  अयोध्याकांड
रामायण अरण्यकांड
भीष्म
नलदमयंती
रामायण किष्किंधाकांड
खडका कोथिंबिरीची गोष्ट
त्या वळणावरचा पाऊस
धडा
ठकास महाठक
आत्मविश्वासाने भाषण कसे कराल?? महत्वाच्या टिप्स
खलील जिब्रानच्या निवडक कथा