द कल्प विग्रह

कल्प विग्रह हि भगवान विष्णूची द्वापार युगात तयार केली गेलेली सर्वात प्राचीन मानवी कलाकृती आहे. आज हि मूर्ती गहाळ झालेली असून तिच्यावर मोठ्या रकमेचे बक्षीस अमेरिकेतील एका संस्थेने जाहीर केले आहे.

महाकाल अनादी मी.... अनंत मी... अथांग...अपार....अलौकिक मी दगडात काय शोधिसी मजला ? शब्दात... अक्षरात... केवळ मीच! वाच, मन:चक्षु उघडून कळेल तुजला मी म्हणजे मी आणि तू म्हणजे सुद्धा मीच!!!
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel