देवीची विविध रूपे आणि त्यांमागचे रहस्य

देवीची विविध रूपे आणि त्यांमागचे रहस्य

महाकाल अनादी मी.... अनंत मी... अथांग...अपार....अलौकिक मी दगडात काय शोधिसी मजला ? शब्दात... अक्षरात... केवळ मीच! वाच, मन:चक्षु उघडून कळेल तुजला मी म्हणजे मी आणि तू म्हणजे सुद्धा मीच!!!
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to देवीची विविध रूपे आणि त्यांमागचे रहस्य


मध्वमुनीश्वर कृत गणपतीचीं पदें
देवीची विविध रूपे आणि त्यांमागचे रहस्य
नवसाला पावणारे गणपती- भाग ५
नवसाला पावणारे गणपती- भाग ४
नवसाला पावणारे गणपती- भाग ३
संतांच्या जीवनातील प्रेरक प्रसंग -भाग दुसरा
नवसाला पावणारे गणपती- भाग २
हनुमान जयंती
नवसाला पावणारे गणपती- भाग १
दुर्गा देवी
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा