९६ कुळी मराठा

या पुस्तकामध्ये ९६ कुळी मराठ्यांच्या शाखा. पोट शाखा, त्यांचे कुळ, दैवत, देवक याची माहिती आहे. ही माहिती ब्र्ह्मोत्तर खंडातील शिव पार्वतीच्या एकांतातील संभाषणातून एकत्रित केली आहे. या पुस्तकातील माहिती संकलित आहे.

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to ९६ कुळी मराठा


स्वप्नफल-वायूसंबंधी
स्वप्नफल- आकाशसंबंधी
स्वप्नफल- पाण्‍यासंबंधी
स्वप्नफल- भूमी संबंधी
स्वप्नफल- जंतूसंबंधीची
स्वप्नफल- अग्निसंबंधी
पोफळीतल्या चेटकीणीच्या झिंज्या
बाळाजी विश्वनाथ
सोमण सरांचे भूत
मध्वमुनीश्वर कृत गणपतीचीं पदें
देवीची विविध रूपे आणि त्यांमागचे रहस्य