संतांच्या जीवनातील प्रेरक प्रसंग -भाग दुसरा

जीवनाचा मार्ग सुकर करणाऱ्या प्रेरक लघुकथा

महाकाल अनादी मी.... अनंत मी... अथांग...अपार....अलौकिक मी दगडात काय शोधिसी मजला ? शब्दात... अक्षरात... केवळ मीच! वाच, मन:चक्षु उघडून कळेल तुजला मी म्हणजे मी आणि तू म्हणजे सुद्धा मीच!!!
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to संतांच्या जीवनातील प्रेरक प्रसंग -भाग दुसरा


गूढकथा भाग ४
बेपत्ता पाय
कौटुंबिक प्रेमकथा भाग २
झुंजूमुंजू
वस्ती
तो आणि ती
वेंडीगो
थोर संतकवी मध्वमुनीश्वर
सुसाईड नोट
रहस्यकथा (युवराज कथा) भाग ३
रहस्यकथा (युवराज कथा) भाग २