पलीकडचा मी! (कूटकथा)

आतमधून हसण्याचे आवाज आले, "बघू तर खरं कोण वाचवतोय तुला? तो 'बाहेरचा तू' वाचवतो का तुला बघू! बाहेरचा तू खूप भेकड आहे, पळपूटा आहे, तो नाय दार उघडणार बघ!!" दरवाज्यावर जोरजोरात थपडा पडू लागल्या. काय करू? दरवाजा उघडू की नको? माझा चेहरा घामेघूम! अंगावर भीतीने शहारे आले!!! असा विचार करत असतांनाच पावणेचार वाजले आणि लॉजच्या माझ्या रूमच्या दरवाज्यावर बाहेरून थपडा पडू लागल्या. आता तर माझी भीतीने गाळणच उडाली. शरीरात प्रचंड भीतीची लहर!! काय प्रसंग आलाय हा माझ्या या आयुष्यात??

Nimish Navneet SonarArtist, Creative, Leader, Literateur, Motivator, Retaliative, Sensual, Versatile, Witty
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to पलीकडचा मी! (कूटकथा)


थोर संतकवी मध्वमुनीश्वर
स्वप्नफल-वायूसंबंधी
पितृ पंधरवडा (पितृपक्ष)
मराठेशाही का बुडाली ?
स्वप्नफल- आकाशसंबंधी
विनोदी कथा भाग १
स्वप्नफल- अग्निसंबंधी
स्वप्नफल- जंतूसंबंधीची
स्वप्नफल- पाण्‍यासंबंधी
स्वप्नफल- भूमी संबंधी
९६ कुळी मराठा