संत निवृत्तिनाथांचे अभंग

संत निवृत्तिनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथसंत निवृत्तीनाथ हे संत ज्ञानेश्वर महाराजांचे थोरले बंधू होत.सर्वसामान्य जनतेला संस्कृत भाषेतील भगवद्‌गीता समजत नव्हती म्हणून निवृत्तीनाथांनी ज्ञानेश्वरांना प्राकृत(मराठी)भाषेत लिहीण्यास सांगितली, तीच "ज्ञानेश्वरी".
Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to संत निवृत्तिनाथांचे अभंग


संत सावतामाळींचे अभंग
संत गोराकुंभारांचे अभंग
श्री रामाचे अभंग
अभंग ज्ञानेश्वरी - अध्याय १२ वा
अभंग ज्ञानेश्वरी - अध्याय ५ वा
अभंग ज्ञानेश्वरी - अध्याय ७ वा
अभंग ज्ञानेश्वरी - अध्याय ८ वा
संत कान्होबा महाराजांचे अभंग
अभंग ज्ञानेश्वरी - अध्याय १० वा
अभंग ज्ञानेश्वरी - अध्याय ३ रा
अभंग ज्ञानेश्वरी - अध्याय ४ था