काळा चोर

या कथेत एका सावत्र आईने आपल्या मुलांना मृत्युच्य दाढेत पाठवले. त्यातुन ती मुले सुटून कशी आली? व त्याच्या बरोबर तेथे काय घडले याचे मजेशीर वर्णन आहे.

कथाकारमी रसिकांसाठी काही कथा संग्रहित करून सांगणार आहे. या कथा तुम्ही बालपणी वाचलेल्या असू शकतात. किंवा तुमच्या आज्जी आजोबांनी सांगितलेल्या. तुमचं बालपण जगायला लावणाऱ्या काही कथांचा संग्रह आपल्या वाचनासाठी आणि बालपणीचे जीवन पुनः नव्याने जगण्यांसाठी घेऊन आलो आहे...!!
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel