हॅलोविन Halloween

जॉन हा अमेरिकेच्या अनिस नावाच्या छोट्याशा खेड्यात राहत असे. असे म्हणत कि पूर्वी त्या भागात राहणाऱ्या संत अनिसच्या नावावरून या गावाला हे नाव दिले. त्या गावच्या चर्चमध्ये त्याचा मोठा फोटो होता. चर्चमधले फादर सगळ्यांना अंनिसला नमन करायला सांगायचे. पण गावातले जुने लोक अंनिसला सैतान मानायचे.

संपदा देशपांडेसंपदा मराठी भाषेंतील ब्लॉगर्स आहेत आणि विशेषकरून भयकथा लिहितात. त्यांच्या अनेक भयकथा आमच्या संकेतस्थळावर आहेत.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to हॅलोविन Halloween


वेंडीगो
सुसाईड नोट
भूतकथा भाग ३
भूतकथा भाग ४
सोमण सरांचे भूत
भूतकथा भाग २
पोफळीतल्या चेटकीणीच्या झिंज्या
भूतकथा भाग १
मारीआजी Mari Aaji
हॅलोविन Halloween
भय इथले संपत नाही…