काय वाटेल ते……..

इथे मला कुठल्याही घटनेबद्दल मनातून काय वाटलं ते लिहीणार आहे. बऱ्याच गोष्टी , ज्या अगदी कुठेच बोलता येत नाहीत , त्या सुद्धा इथे लिहीणार …कुठल्याही विषयाबद्दल मला काय वाटतं ते लिहीणार आहे. माझे स्वतःचे व्ह्यु, कुठल्याही विषयावरचे अगदी सेक्स पासून तर परमार्था पर्यंत.. ……….इथे कुठलाही विषय वर्ज्य नाही…..

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to काय वाटेल ते……..


कौटुंबिक कथा भाग १
सूडकथा भाग १
स्वप्नफल-वायूसंबंधी
स्वप्नफल- आकाशसंबंधी
स्वप्नफल- जंतूसंबंधीची
स्वप्नफल- अग्निसंबंधी
स्वप्नफल- पाण्‍यासंबंधी
स्वप्नफल- भूमी संबंधी
विनोदी कथा भाग १
खडका कोथिंबिरीची गोष्ट
एका ऊ ची गोष्ट