ईक्षयाऽलकनन्दाया, विधूताशेषकल्मषः ।

वसानो वल्कलान्यङग, वन्यभुक् सुखनिस्पृहः ॥४२॥

करुनि अलकनंदेचें स्नान । करावें विध्युक्त तीर्थविधान ।

मग तेथें वसावें आपण । वसतें लक्षण तें ऐक ॥२१॥

त्यजूनि वस्त्रें आपण । करावीं वल्कलें परिधान ।

करुनि वनफलें भोजन । रहावें आपण अनुद्वेग ॥२२॥

आपुली पूर्ण निःस्पृहता । दावावी लोकसंग्रहार्था ।

निजसुखें तुज तेथें असतां । द्वंद्वसहिष्णुता दावावी ॥२३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


श्रीएकनाथी भागवत