तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृतिः सोभयात्मिका ।

ज्ञानं त्वन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयते ॥४॥

त्या दोहीं भागांमाझारीं । प्रकृतिभाग तो विकारी ।

पुरुषभाग तो अविकारी । स्वयें श्रीहरी सांगत ॥९६॥

तेथ आपण आपुली कांता । आपुले कांतेचा आपण भर्ता ।

एकपणीं दावूनि द्वैता । भिन्नविभागता शिवशक्ती ॥९७॥

जेवीं आपुलें एक अंग । तेथ बोलती वाम सव्य भाग ।

तेवीं प्रकृतिपुरुषविभाग । जाणावे साङग मायिक ॥९८॥

अर्धनारीनटेश्वरीं । जो पुरुष तोचि नारी ।

प्रक्रुतिपुरुषीं तैशी परी । एक शरीरीं एकात्मता ॥९९॥

जैं पुरुषविभाग लपवी । तैं स्वेच्छा प्रकृति नाचवी ।

प्रकृतिभाग जैं लपवी । तैं पुरुषाची पदवी प्रकट दिसे ॥१००॥

मधील पडदा जैं तोडिती । तैं पुरुष ना प्रकृती ।

तेव्हां प्रकटे निजात्मस्थिती । स्त्रीपुरुषव्यक्ती समूळ मिथ्या ॥१॥

ऐशी मिथ्या मायिक प्रकृती । तीपासाव गुणोत्पत्ती ।

गुणास्तव संसारस्थिती । स्वयें श्रीपती सांगत ॥२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


श्रीएकनाथी भागवत