सर्वाः समुद्धरेद्‍राजा पितेव व्यसनात्प्रजाः ।

आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजान् ॥४५॥

सर्वांचें आपत्तींत रक्षण । रायें करावें आपण ।

दीन दुर्बळ ब्राह्मण । अयाचित जन शोधूनी ॥४५॥

व्यसनप्राप्त निजात्मजा । पिता संरक्षणीं निघे पैजा ।

तेवीं आपत्तीपासोनि प्रजा । संरक्षणीं राजा सादर ॥४६॥

करूनि प्रजांचें संरक्षण । आपुल्या आपत्तीसी आपण ।

स्वयें करावें निवारण । हा स्वधर्म जाण रायाचा ॥४७॥

चिखलीं रुतल्या भद्रजाती । स्वयें निघे आत्मशक्तीं ।

गजी गजशावे नेणों किती । काढी रुतीबाहेरी ॥४८॥

तेवीं राजा जो भूपती । तेणें प्रजा रक्षाव्या आपत्तीं ।

आपुलेही आपत्तीची निवृत्ती । निजात्मशक्तीं जो करी ॥४९॥

ऐशिया स्वधर्मस्थिती । सादरें वर्ते जो भूपती ।

त्याच्या स्वधर्माची फलप्राप्ती । स्वयें श्रीपती सांगत ॥४५०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


श्रीएकनाथी भागवत