स इदानीं सुमहता कालेनामित्रकर्शन ।

न प्रायो भविता मर्त्यलोके प्रागनुशासितः ॥४॥

काम क्रोध लोभ अभिमान । हे भक्तांचे वैरी सहाजण ।

त्यांचें तूं करिशी निर्दळण । अरिमर्दन या हेतू ॥३१॥

भक्तांचें अरिनिर्दळण । तुजवांचोनि कर्ता आन ।

तिहीं लोकीं नाहीं जाण । अनन्यशरण यालागीं ॥३२॥

तुवां कल्पाचिये आदीसी । उपदेशिलें सनकादिकांसी ।

बहुकाळ जाहले त्या बोलासी । ते धर्म कोणापाशीं प्रायशां नाहीं ॥३३॥

प्रायशां ये कालीं नर । नाहीं स्वधर्मी तत्पर ।

शिश्नोदरीं अत्यादर । स्वधर्मविचार विसरोनी ॥३४॥

याथातथ्यें धर्मप्रतिष्ठा । करी ऐसा नाहीं उपदेष्टा ।

यालागीं जी वैकुंठा । स्वधर्मनिजनिष्ठा मज सांग ॥३५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


श्रीएकनाथी भागवत