रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान् विक्षिप्तधीः पुनः ।

अतन्द्रितो मनो युञ्जन् दोषदृष्टिर्न सज्जते ॥१२॥

हो कां रजतमांचेनि गुणें । जरी बुद्धि विक्षिप्त केली तेणें ।

तरी आळस सांडूनि सज्ञानें । आवरणें मनातें ॥४९॥

अस्थिमांसाचा घडिला । विष्ठामूत्रांचा कोथळा ।

स्त्री विचारितां कांटाळा । नरकजिव्हाळा तो भोगू ॥२५०॥

भोगीं दावूनि दोषदृष्टी । मनासी विषयांची तुटी ।

करावी गा उठाउठी । नेमूनि निहटीं मनातें ॥५१॥

ऐसेनिही मन अतिदुर्धर । नियमासी नावरे अनावर ।

साधकांसी अतिदुस्तर । अशक्त नर ये अर्थीं ॥५२॥

तरी ऐक बापा सावधान । मनोनिग्रहाचें लक्षण ।

तेंही सांगेन साधन । जेणें प्रकारें मन आकळे ॥५३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


श्रीएकनाथी भागवत