यथानलः खेऽनिलबन्धुरुष्मा बलेन दारुण्यधिमथ्यमानः ।

अणुः प्रजातो हविषा समेधते तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी ॥१८॥

अव्यक्तरूपें ऊष्मा गगनीं । व्यापकपणें असे वह्नी ।

तो अरणीमाजीं मथितां मंथनीं । अतिसूक्ष्मपणीं प्रकटला ॥६३॥

अनळा अनिळ निजसखा । कोमळ तूळें फुंकितां देखा ।

दिसे लखलखीत नेटका । ज्वाळा साजुका कोंवळिया ॥६४॥

तेथ पावला दशा मध्यम । मग हवनद्रव्यें करितां होम ।

तेणें थोरावला निरुपम । वाढला व्योमचुंबित ॥६५॥

तैसा सूक्ष्म नाद शिवसंयोगें । प्राणसंगमें लागवेगें ।

षटचक्रादिप्रयोगें । वैखरीयोगें अभिव्यक्त ॥६६॥

मरा हे ऐकतां गोठी । ते वाचा सर्वांशें वाटे खोटी ।

तेंचि अक्षरें केल्या उफराटीं । रामनामें गोमटी निववी वाचा ॥६७॥

करितां सुष्ठु दुष्टु उच्चार । वर्ण नव्हती क्षर अक्षर ।

यालागीं नांव तें अक्षर । यापरी पवित्र ते वाणी ॥६८॥

जैशी वाचेची अभिव्यक्ती । तैसीच इतर इंद्रियप्रवृत्ती ।

संक्षेपें तेही स्थिती । उद्धवाप्रती सांगतू ॥६९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


श्रीएकनाथी भागवत