जिह्वयातिप्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः ।

मृत्युमृच्छत्यसद्‍बुधिर्मीनस्तु बडिशैर्यथा ॥१९॥

अर्थ संग्रहें जीवघातु । स्त्रिया-आसक्तीं अधःपातु ।

रसनालोलुप्यें पावे मृत्यु । त्रिविध घातु जीवासी ॥७१॥

ज्यासी रसनालोलुप्यता गाढी । त्यासी अनर्थुचि जोडे जोडी ।

दुःखाच्या भोगवी कोडी । रसनागोडी बाधक ॥७२॥

रसना आमिषाची गोडी । लोलुप्यें मीनु गिळी उंडी ।

सवेंचि गळु टाळू फोडी । मग चरफडी अडकलिया ॥७३॥

पाहतां रस उत्तम दिसत । भीतरीं रोगांचे गळ गुप्त ।

रस आसक्तीं जे सेवित । ते चडफडित भवरोगी ॥७४॥

गळीं अडकला जो मासा । तो जिता ना मरे चरफडी तैसा ।

तेवीं रोगु लागल्या माणसा । दुर्दशा भोगित ॥७५॥

जो रसनालोलुप्यप्रमादी । त्यासी कैंची सुबुद्धी ।

जन्ममरणें निरवधी । भोगी त्रिशुद्धी रसदोषें ॥७६॥

रस सेविलियासाठीं । भोगवी जन्मांचिया कोटी ।

हें न घडे म्हणसी पोटीं । राया ते गोठी परियेसीं ॥७७॥

इंद्रियांची सजीवता । ते रसनेआधीन सर्वथा ।

रसनाद्वारें रस घेतां । उन्मत्तता इंद्रियां ॥७८॥

मातली जे इंद्रियसत्ता । ते नेऊन घाली अधःपाता ।

रसना न जिणतां सर्वथा । भवव्यथा चुकेना ॥७९॥

आहारेंवीण देह न चले । सेविल्या इंद्रियवर्गु खवळे ।

रसनाजयाचें मूळ कळे । तैं दुःखें सकळें मावळतीं ॥१८०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


श्रीएकनाथी भागवत