कपोतः स्वात्मजान्बद्धानात्मनोऽप्यधिकान्प्रियान् ।

भार्यां चात्मसमां दीनो विललापातिदूःखितः ॥६७॥

अंतरला स्त्रीबाळकीं । कपोता तो एकाएकीं ।

रुदन करी अधोमुखीं । अतिदुःखीं विलपतु ॥४॥

जीवाहोनि प्रिय अधिके । ती निर्जीव देखिली बाळके ।

अनुकूल अनुरूपक । भार्या देखे अंतरली ॥५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


श्रीएकनाथी भागवत