राजोवाच-कस्मिन्काले स भगवान् किं वर्णः कीदृशो नृभिः ।

नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम् ॥१९॥

ज्याचेनि स्मरणें तत्त्वतां । कर्माकर्में नुधविती माथा ।

त्या भगवंताची कथा । माझिया हितालागीं सांगा ॥६॥

जो परमात्मा श्रीहरी । तो सृष्ट्यादि युगयुगांतरीं ।

कोणें नामें रूपें वर्णाकारीं । भक्त कैशापरी पूजिती ॥७॥

आणि ते काळींच्या प्रजा । कैसेनि यजिती अधोक्षजा ।

कवणे विधीं करिती पूजा । तें योगिराजा सांगिजे ॥८॥

तुमचे मुखींचें कृपावचन । त्यापुढें अमृतही गौण ।

वचनें परमानंद पूर्ण । जन्ममरण उच्छेदी ॥९॥

त्याहीमाजीं भगवद्गुण । युगानुवर्ती नारायण ।

त्याचें भजनपूजनविधान । कृपा करून सांगिजे स्वामी ॥३१०॥

ऐकोनि रायाचें वचन । संतोषले अवघे जण ।

जाणोनि हरिगुणांचा प्रश्र्न । कनिष्ठ 'करभाजन' बोलता झाला ॥११॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


श्रीएकनाथी भागवत