पातालतलमारभ्य संकर्षणमुखानलः ।

दहन्नूर्ध्वशिखो विष्वग्वर्धते वायुनेरितः ॥१०॥

उष्णें तापलें पृथ्वीतळ । पोळलें शेषफणामंडळ ।

तैं सहस्त्रमुखें विषानळ । अग्निकल्लोळ वमिता झाला ॥६२॥

पाताळतळींहूनि देखा । ऊर्ध्वमुख अग्निशिखा ।

जाळीतचि तिहीं लोकां । उठिला भडका अनिवार ॥६३॥

क्षोभें दिधला फूत्कारा । सहस्त्रमुखें सुटला वारा ।

तो साह्य झाला त्या वैश्वानरा । जाळीत दिगंतरा वाढला वणवा ॥६४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


श्रीएकनाथी भागवत