भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च ।

सुखायैव हि साधूनां त्वादृशामच्युतात्मनाम् ॥५॥

देवांपासूनि भूतसृष्टी । सुखदुःखें शिणे पोटीं ।

अतिवृष्टी कां अनावृष्टी । भूतकोटी आकांतु ॥५४॥

त्या देवांपरीस साधु अधिक । हें साचचि मज मानलें देख ।

देवचरितें उठी सुखदुःख । साधु निर्दोख सुखदाते ॥५५॥

त्यांहीमाजीं तुजसारिखा । जोडल्या कृपाळू निजात्मसखा ।

तैं पेठ पिके परमार्थसुखा । हा महिमा लोकां कदा न कळेचि ॥५६॥

दिधल्या सुखासी मागुती । च्युती हों नेणे कल्पांतीं ।

ते अच्युतात्मस्थिती । तुजपाशीं निश्चितीं नारदा ॥५७॥

तुझिये महिमेपासीं । मुदल देवो न ये तुकासी ।

तेंही सांगेन मी तुजपासीं । यथार्थेंसीं नारदा ॥५८॥

देवाचा अवतार होये । दासां सुख, दैत्यां भये ।

तेथही ऐसें विषम आहे । हें न समाये तुजमाजीं ॥५९॥

तूं देवांचा आप्त होसी । दैत्यही विश्वासती तुजपासीं ।

रावण तुज नेऊनि एकांतासी । निजगुह्यासी स्वयें सांगे ॥६०॥

देव रावणें घातले बंदीं । तो रावण तुझे चरण वंदी ।

शेखीं रामाचा आप्त तूं त्रिशुद्धी । विषम तुजमधीं असेना ॥६१॥

जरासंधु कृष्णाचा वैरी । तुझी चाल त्याच्या घरीं ।

आणि कृष्णाचे सभेमाझारीं । आप्तत्वें थोरी पैं तुझी ॥६२॥

नाम घेवों नेदी देवाचें । हें बिरुद हिरण्यकशिपूचें ।

त्यासी कीर्तन तुझें रुचे । विषमत्व साचें तुज नाहीं ॥६३॥

लांचुगी बुद्धि सदा देवांसी । तैशी नाहीं तुम्हां साधूंसी ।

ऐक त्याही अभिप्रायासी । यथार्थेंसीं सांगेन ॥६४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


श्रीएकनाथी भागवत